19 juni 2023

Geannuleerd: Presentatie van Programma van Wensen en Scenario’s aan medewerkers Wagenborg Passagiersdiensten

Annuleren bijeenkomsten 19/20/21/22 juni 2023 De afgelopen week hebben de inwoners van Ameland en Schiermonnikoog een uitnodiging ontvangen om de presentatie van het Programma van Wensen en Scenario’s bij te wonen. Het was de bedoeling om tijdens deze bijeenkomsten de gedestilleerde input vanuit de thema week afgelopen maart te presenteren en daarnaast een update te geven over de actuele situatie. Op dit moment zijn wij in afwachting van de reactie van de Staatssecretaris omtrent het enkelvoudige gebruik van de vaargeul. De voorgenomen maatregelen en de mogelijke gevolgen waar onze dienstregeling, de eilanders en eilandbezoekers mee te maken krijgen zijn nog onduidelijk. Pas na uitspraak van de Staatssecretaris kunnen we een update geven over de actuele situatie. De geplande bijeenkomsten worden mede om die reden geannuleerd. Onze excuses voor het ongemak. Naar verwachting worden de presentaties medio september opnieuw ingeland. U ontvangt dan opnieuw een uitnodiging van ons.

Waar: Anjum en Nes
Wanneer: 19 juni 2023
Tijd: 20:30 tot 21:45
Onderwerp: Interne medewerkersavond wensen en scenario’s

Aanmelden

Dit is een intern evenement voor de medewerkers van Wagenborg Passagiersdiensten. Aanmelden is daarom niet mogelijk.