Update Adviesgroepen Natuurlijk – Bereikbaar

In 2023 hebben een interne adviesgroep met WPD-collega’s en een externe adviesgroep met betrokken reizigers van Ameland, Schiermonnikoog en het vaste land meegedacht met het ontwikkelen van het nieuwe vervoersconcept. In de zomer van 2023 hebben de adviesgroepleden vanaf Ameland vanwege alles wat speelde rondom de maatregelen die WPD nam vanwege een onvoldoende veilig bevaarbare vaargeul hun plek in de adviesgroep terug gegeven. In september 2023 is een bijeenkomst georganiseerd waarin de adviesgroepleden samen met WPD terug geblikt hebben op de periode van maatregelen en waarin is afgesproken om in de loop van 2024 de werkzaamheden weer op te pakken.

Wachten op uitgangspunten concessie

In het vierde kwartaal van 2023 is er meer duidelijkheid gekomen over de toekomst van de vaarweg tussen Ameland en Holwerd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloot om voor de lange termijn twee opties nader te onderzoeken. Deze opties zijn het verplaatsen van de veerhaven naar Ferwert en de optie om de vaarroute hetzelfde te houden. Over de toekomst van de vaarroute zal in de komende jaren een besluit genomen worden. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er ook een rapport verschenen over de mogelijkheden om de Waddenveren Oost en West te verduurzamen. Het onderzoek heeft aandacht voor diverse schonere energiebronnen zoals HVO100 en bespreekt in hoeverre de Waddenveren West en Oost wellicht over kunnen gaan op elektrische aandrijving. Ten slotte heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een marktanalyse uitgevoerd naar de Waddenveren Oost en West.

Al deze onderzoeken worden momenteel vertaald naar een Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe concessieperiode. Omdat het nieuwe vervoersconcept zich richt op de lange termijn, wachten we de Nota van Uitgangspunten af voordat we weer bijeenkomsten met de adviesgroepen organiseren.

Nieuwe leden adviesgroep

Wanneer er weer bijeenkomsten met de adviesgroepen georganiseerd worden, zullen wij een oproep doen voor nieuwe leden van de Adviesgroep vanaf Ameland. WPD wil graag de input van alle betrokkenen en belanghebbenden meenemen en daar kunnen Amelanders niet bij gemist worden.

Reacties op: Update Adviesgroepen Natuurlijk – Bereikbaar