Wagenborg Passagiersdiensten zoekt leden adviesgroep voor ontwikkeling nieuw vervoersconcept

Hoe blijven Ameland en Schiermonnikoog op een duurzame en toekomstgerichte manier bereikbaar? Vanaf 2023 gaat Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) samen met alle belanghebbenden het vervoersconcept van de toekomst vormgeven. Om dit belangrijke proces in goede banen te leiden, is Rogier Havelaar (38) als Manager Innovatie aangesteld.

Natuurlijk, bereikbaar!

Onder de titel “Natuurlijk, bereikbaar!” gaan wij samen met adviesorganen, eilander ondernemers, bewoners, eilandbezoekers en medewerkers vorm en inhoud geven aan het nieuwe vervoersconcept. Havelaar: “In januari 2023 start de verkenning: waar gaan we het met elkaar over hebben? Vanaf februari wordt er volop inhoudelijk over die onderwerpen van gedachten gewisseld, waarna de wensen en scenario’s helder worden. Op basis hiervan gaan we verschillende vervoersconcepten uitwerken. Op die manier staan we in de startblokken als Rijkswaterstaat april 2023 haar visie voor de bereikbaarheid voor Ameland presenteert en de uitvoeringsagenda Wadden 2050 wordt vastgesteld.”        

We doen het samen

De behoefte aan het nieuwe vervoersconcept ligt op tafel enerzijds vanuit duurzaamheidsoogpunt, anderzijds vanwege het dichtslibben van de vaargeulen. Voor eilanders is de veerdienst de levensader naar de wal. Maar ook eilandgangers en toeristen zijn gebaat bij een goede verbinding. Daarom roept WPD een ieder op die zich als lid van een adviesgroep wil inzetten bij de ontwikkeling van het nieuwe vervoersconcept. Aanmelden kan vóór 9 januari 2023 via www.wpd.nl/natuurlijkbereikbaar.

Reacties op: Wagenborg Passagiersdiensten zoekt leden adviesgroep voor ontwikkeling nieuw vervoersconcept