Eerste bijeenkomst externe adviesgroep

Op 24 januari 2023 organiseerde Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) de eerste bijeenkomst van de externe adviesgroep voor het nieuwe vervoersconcept ‘Natuurlijk Bereikbaar’. Tijdens de inloop konden de aanwezige leden elkaar leren kennen en werden foto’s genomen voor de website van WPD. Bij de bijeenkomst waren 13 van de 18 leden aanwezig en een 14e lid belde in.

Directeur Ger van Langen sprak de groep toe en benadrukte het belang van samenwerking met de adviesgroep. Manager innovatie bij WPD, Rogier Havelaar, gaf een toelichting op het nieuwe vervoersconcept, dat nodig is om om de continuïteit van het vervoer te waarborgen.

De concessie voor het vervoer naar en van Ameland en Schiermonnikoog loopt van 2014 tot 2029 en Wagenborg Passagiersdiensten wil de eilanden op een toekomstgerichte manier bereikbaar houden. Op de vaarroute naar de eilanden speelt al jaren een probleem met de bereikbaarheid vanwege het dichtslibben van de vaargeul. De schepen van WPD hebben voldoende diepte en breedte nodig om te kunnen varen. De vaargeulen zijn momenteel te ondiep of te smal en Rijkswaterstaat (RWS) slaagt er niet in om deze op voldoende breedte en diepte te houden ondanks intensieve baggerwerkzaamheden.

De externe adviesgroep speelt een belangrijke rol in het nieuwe vervoersconcept en geeft tijdens deze eerste bijeenkomsten input over welke onderwerpen voor hen belangrijk zijn voor de toekomst. Het verslag van de bijeenkomst verschijnt binnenkort op www.natuurlijkbereikbaar.nl

Reacties op: Eerste bijeenkomst externe adviesgroep