Maak een account aan

Met een account kunt u reageren op wensen in de lijst van wensen en per wens een beoordeling geven. Daarnaast kunt u zich inschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Inloggen

Heeft u al een account? Dan kunt u hier inloggen.

Vraag & Antwoord

Wagenborg Passagiersdiensten werkt aan een nieuw vervoersconcept om Ameland en Schiermonnikoog op een duurzame en toekomstgerichte manier bereikbaar te houden. De huidige schepen zijn niet geschikt voor de toekomst vanwege noodzaak om te verduurzamen en de verzanding van de Waddenzee. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw vervoersconcept. Het is nu nog niet bekend wat het vervoersconcept zal zijn. In november 2023 verwachten we verschillende schetsen van verschillende vervoersconcepten te kunnen presenteren om vervolgens begin 2024 een keuze te maken welk vervoersconcept we verder zullen uitwerken tot een concreet plan.

De huidige vloot is niet toekomstbestendig vanwege de wens om te verduurzamen en de verdere verzanding van de Waddenzee. Alle schepen worden vervangen, zowel de veerdiensten als de sneldiensten. Hoewel de veerboten speciaal ontworpen zijn om in de Waddenzee te varen moeten zij worden vervangen vanwege de stijgende Waddenzeebodem en de wens om te verduurzamen. Het is nog niet bekend uit welke schepen en uit hoeveel schepen het nieuwe vervoersconcept zal bestaan.

De gehele vloot wordt vervangen. Dit geldt zowel voor de veerdienst (Rottum, Monnik op Schiermonnikoog en Oerd en Sier op Ameland) als de sneldienst (Esonborg op Schiermonnikoog, Fostaborg op Ameland). De planning voor het vervangen van de schepen is nog niet bekend. In 2023 wordt het vervoersconcept waar de schepen onderdeel van zijn ontworpen. In 2024 zullen detailontwerpen voor de schepen gemaakt worden.

De precieze planning voor het vervangen van de schepen is nog niet bekend. In 2023 wordt het vervoersconcept waar de schepen onderdeel van zijn ontworpen. In 2024 zullen detail ontwerpen voor de schepen gemaakt worden. Het is niet waarschijnlijk dat alle huidige schepen in één keer vervangen worden door nieuwe schepen, naar verwachting zal het een gefaseerde vernieuwing zijn

Het is nu nog niet bekend wat de gevolgen van het nieuwe vervoersconcept zijn voor de dienstregeling. Daarvoor moet er eerst duidelijkheid komen over de langetermijnoplossingsrichtingen na 2023 bereikbaarheid van Ameland en Schiermonnikoog en waarna er ontwerpen van vervoersconcepten gemaakt worden. In november 2023 presenteert Wagenborg Passagiersdiensten de eerste schetsen van hoe het vervoersconcept eruit zou kunnen zien. Dan zullen ook eerste contouren van de nieuwe dienstregeling zichtbaar zijn.

Er zijn veel factoren van invloed op de uiteindelijke ticketprijs. Denk aan het aantal schepen dat nodig is om aan de vervoersvraag te voldoen, het benodigde aantal bemanningsleden, de keuze voor energiebron en de kosten daarvan. Momenteel worden al deze zaken uitgezocht. In november 2023 kunnen de eerste inschattingen van ticketprijzen beschikbaar zijn.

Het is momenteel nog niet bekend hoeveel schepen er beschikbaar zullen zijn in het nieuwe vervoersconcept. Op basis van de werkelijke vervoersaantallen van 2022 en een prognose van de ontwikkeling van deze aantallen in de komende jaren, in combinatie met de vervoersvisie van Gemeente Ameland en Gemeente Schiermonnikoog en in overleg met het consumentenplatform Waddenveren Oost en decentrale overheden, zullen we komende zomer verschillende scenario’s analyseren. In november 2023 presenteert Wagenborg Passagiersdiensten verschillende schetsen van hoe het vervoersconcept er in de toekomst uit kan zien. Al deze schetsen zullen zo veel mogelijk moeten kunnen voldoen aan de verwachte aantallen in de komende jaren.

Op dit moment is nog niet bekend hoe de nieuwe schepen eruit komen te zien. In het ontwerp van het nieuwe vervoersconcept zullen comfort, voldoende zitplaats en een prettige overtocht belangrijke aandachtspunten zijn.

Hoewel de precieze details van het nieuwe vervoersconcept nog niet bekend zijn, blijft Wagenborg Passagiersdiensten zich inzetten voor de bereikbaarheid van Ameland en Schiermonnikoog (met als uitgangspunt het huidige vaarvenster), zoals zij dat al meer dan honderd jaar doet, en zal zij blijven voldoen aan de eisen van de concessie Waddenveren Oost van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het gemeentelijk beleid, inclusief de toeristische en vervoervisies van beide gemeenten.

Wagenborg Passagiersdiensten begrijpt dat toerisme cruciaal is voor Ameland en Schiermonnikoog en dat bereikbaarheid cruciaal is voor toerisme. Het nieuwe vervoersconcept zal altijd voldoen aan de eisen van de concessie Waddenveren Oost en het gemeentelijk beleid, inclusief toeristische en vervoersvisies van de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog. Het nieuwe vervoersconcept is nog onbekend, maar Wagenborg Passagiersdiensten blijft staan voor betrouwbaarheid, continuïteit en veiligheid van de dienstregeling, zoals ze dat al meer dan honderd jaar doet voor beide eilanden.

Eén van de belangrijkste redenen om het nieuwe vervoersconcept te ontwikkelen is dat de huidige combinatie tussen vaargeul en schepen niet optimaal meer functioneert. De huidige schepen zijn destijds speciaal ontworpen voor dit ondiepe vaargebied, maar door het versneld verzanden van de Waddenzee en het dichtslibben van de vaargeulen passen deze schepen minder goed in de vaargeul, wat leidt tot vertragingen en uitval van afvaarten. Wagenborg Passagiersdiensten hecht veel waarde aan betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit van de dienstregeling en zal deze belangrijke pijlers blijven waarborgen. Het is goed om te vermelden dat de huidige klanttevredenheid al hoog is met een gemiddelde score van 8,4 en dat Wagenborg Passagiersdiensten kwaliteit als zeer belangrijk beschouwt. Het nieuwe vervoersconcept zal er dan ook op gericht zijn om de kwaliteit van de veerdienst verder te verbeteren.

De UNESCO Werelderfgoedstatus wordt niet beïnvloed door deze veranderingen. Wagenborg Passagiersdiensten heeft de ambitie om de nieuwe vloot te laten bestaan uit zo duurzaam mogelijke schepen.

Wagenborg Passagiersdiensten heeft de ambitie om de nieuwe vloot te laten bestaan uit zo duurzaam mogelijke schepen. De nieuwe schepen zullen altijd voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Samen met de overheid onderzoeken we technische en operationele opties om de veerdiensten van en naar Ameland en Schiermonnikoog zo duurzaam mogelijk te maken.

Op dit moment is nog niet bekend hoe de nieuwe schepen eruit komen te zien. In het ontwerp van het nieuwe vervoersconcept zullen efficiency en energiegebruik belangrijke aandachtspunten zijn, naast aandachtspunten als comfort en voldoende zitplaats.

Op dit moment is nog niet bekend hoe de nieuwe schepen eruit komen te zien. In het ontwerp van het nieuwe vervoersconcept houden we rekening met de te verwachten vervoersaantallen in de komende jaren en de mogelijkheden die de vaaromstandigheden bieden.

Op dit moment is nog niet bekend hoe de nieuwe schepen eruit komen te zien en wat de te verwachten reistijd is. Voor Ameland is ook nog niet bekend hoe de vaarroute eruit komt te zien. Aan het eind van de zomer van 2023 presenteert Rijkswaterstaat haar visie op de bereikbaarheid van Ameland voor de toekomst, de VBA2030. Pas wanneer de precieze vaarroute en de afmetingen van de vaargeul bekend zijn, kan er gewerkt worden aan het tekenen van schepen. In november 2023 verwachten we verschillende schetsen van verschillende vervoersconcepten te kunnen presenteren om vervolgens begin 2024 een keuze te maken welk vervoersconcept we verder zullen uitwerken tot een concreet plan.

De vaarroutes tussen Ameland en Schiermonnikoog en het vaste land worden door Rijkswaterstaat bepaald. Als Wagenborg Passagiersdiensten denken wij na over het vervoersconcept van de toekomst en de daarbij behorende samenstelling van de vloot met schepen. Aan het eind van de zomer van 2023 presenteert Rijkswaterstaat haar visie op de bereikbaarheid van Ameland voor de toekomst, de VBA2030. Pas wanneer de precieze vaar route en de afmetingen van de vaargeul bekend zijn, kan er gewerkt worden aan het tekenen van schepen. In november 2023 verwachten we verschillende schetsen van verschillende vervoersconcepten te kunnen presenteren om vervolgens begin 2024 een keuze te maken welk vervoersconcept we verder zullen uitwerken tot een concreet plan.

Op dit moment is nog niet bekend hoe de nieuwe schepen eruit komen te zien. We weten nog niet hoeveel mensen er op de nieuwe schepen zullen werken. Maar de directie van Wagenborg Passagiersdiensten heeft in december 2022 al aan het personeel gezegd dat er geen banen zullen verdwijnen door het nieuwe vervoersconcept. Wagenborg Passagiersdiensten wil graag de werkgelegenheid behouden.

Op dit moment is nog niet bekend hoe de nieuwe schepen eruit komen te zien en daarom is ook nog niet bekend wat de schepen kosten.

Momenteel worden de mogelijkheden voor vrachtvervoer in het nieuwe vervoersconcept onderzocht. Hiervoor werken we onder andere samen met URGENDA en met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is nog niet bekend hoe het nieuwe vervoersconcept eruit komt te zien. Overigens is vrachtvervoer geen onderdeel van de concessie Waddenveren Oost. In november 2023 verwachten we verschillende schetsen van verschillende vervoersconcepten te kunnen presenteren om vervolgens begin 2024 een keuze te maken welk vervoersconcept we verder zullen uitwerken tot een concreet plan. In de verschillende schetsen zal ook aandacht zijn voor de wijze van vrachtvervoer.

Momenteel is nog niet bekend hoe de nieuwe schepen eruit komen te zien. Wel is het mogelijk om wensen door te geven voor de toekomst. Wagenborg Passagiersdiensten betrekt de verschillende wensen in het ontwikkelen van het nieuwe vervoersconcept.

Wagenborg Passagiersdiensten heeft per 18 april 2014 de concessie voor de Waddenveren Oost gegund gekregen van de Nederlandse overheid en heeft een looptijd van 15 jaar. Deze huidige concessie loopt daarmee tot medio 2029. Daarna start een nieuwe concessieperiode na een openbare aanbesteding.

Er zijn verschillende manieren waarop de lokale gemeenschap betrokken wordt. Zo is er een externe adviesgroep waar mensen van Ameland, van Schiermonnikoog en van het vasteland in zitten. Zij denken mee in het proces. Daarnaast is er een routekaart gemaakt om in zes stappen te komen tot een nieuw vervoersconcept. Bij iedere stap kunnen mensen uit de lokale gemeenschap hun input geven. Wagenborg Passagiersdiensten organiseert hier bijeenkomsten voor, zoals een themaweek begin maart 2023 en informatiebijeenkomsten in juni 2023. Naast de in- en externe adviesgroepen wordt de lokale gemeenschap ook vertegenwoordigd door beide gemeenten en het consumentenplatform Waddenveren Oost.

We denken na over milieuvriendelijke opties voor het nieuwe vervoersconcept, zoals elektrische schepen. Om elektrische schepen te laten werken, hebben we oplaadpunten nodig die genoeg stroom kunnen leveren. We onderzoeken samen met de netbeheerders de mogelijkheden daarvoor.

Het is nu nog niet bekend hoe de nieuwe schepen eruit komen te zien. In november 2023 verwachten we verschillende schetsen van verschillende vervoersconcepten te kunnen presenteren om vervolgens begin 2024 een keuze te maken welk vervoersconcept we verder zullen uitwerken tot een concreet plan. Wagenborg speelt zo veel mogelijk in op de mobiliteit ontwikkelingen en het ketenvervoer.

Het is nu nog niet bekend hoe de dienstregeling er in het nieuwe vervoersconcept uit komt te zien. In november 2023 verwachten we verschillende schetsen van verschillende vervoersconcepten te kunnen presenteren. Hier willen we ook een eerste inschatting geven van hoe de dienstregeling eruit komt te zien in de toekomst. Begin 2024 willen we een keuze maken welk vervoersconcept we verder zullen uitwerken tot een concreet plan.

Het is nu nog niet bekend hoe de nieuwe schepen eruit zullen zien. Maar vanwege de omstandigheden in de Waddenzee is het mogelijk dat er kleinere schepen zullen komen in de toekomst. Een en ander hangt sterk af van het onderzoek naar de bereikbaarheid van Ameland wat Rijkswaterstaat uitvoert. In november 2023 verwachten we verschillende schetsen van verschillende vervoersconcepten te kunnen presenteren om vervolgens begin 2024 een keuze te maken welk vervoersconcept we verder zullen uitwerken tot een concreet plan.

Het is nog niet bekend hoe de nieuwe schepen eruit zullen zien. De hoeveelheid passagiers die naar de eilanden komen, kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het weer en vakantiedagen. Het nieuwe vervoersconcept zal rekening houden met de verwachte aantallen passagiers voor de komende jaren.

Het is nog niet bekend hoe het nieuwe vervoersconcept eruit komt te zien. Bij het ontwikkelen van een vervoersconcept houdt Wagenborg Passagiersdiensten ook rekening met de wijze waarop mensen naar de havens komen (openbaar vervoer, fiets, auto) en de behoeften die dat met zich meebrengt.

Wagenborg Passagiersdiensten vindt het belangrijk dat iedereen, ongeacht eventuele beperkingen, gebruik kan maken van onze veerdiensten. We doen ons best om waar mogelijk de toegankelijkheid van onze nieuwe boten te verbeteren en daar waar mogelijk aan te passen aan de behoeften van mensen met een beperking. Helaas zijn er soms beperkingen in de havenkantoren en aan boord van de schepen, waardoor we niet alles kunnen realiseren. We blijven ons inzetten om de toegankelijkheid te verbeteren en mensen met een beperking een zo aangenaam mogelijke reis te bieden. Hiervoor werken we samen met organisaties die deze wettelijke standaard bewaakt (voorheen Handboek Geboden Toegang).

In het ontwikkelen van het nieuwe vervoersconcept wordt ook gekeken naar manieren van bagagevervoer vanaf de OV-halte of de parkeerplaats, aan boord en naar de accommodatie toe.

Het is nu nog niet bekend hoe het nieuwe vervoersconcept eruit zal zien. We zijn ons bewust van de noodzaak om zo stil mogelijk te varen en daarom is bijvoorbeeld een hovercraft geen optie onder andere vanwege het geluid dat dit type schip produceert.

Ook in de toekomst is het mogelijk om met (grote) groepen gebruik te maken van de veerdiensten van Wagenborg Passagiersdiensten.

Op dit moment is nog niet bekend hoe het nieuwe vervoersconcept er precies uit zal zien. De huidige schepen van Wagenborg Passagiersdiensten zijn speciaal ontworpen voor het ondiepe water van de Waddenzee, maar de vaargeul heeft te maken met een veranderende Waddenzee. Daarom onderzoeken we momenteel mogelijkheden voor nieuwe schepen die zo goed mogelijk zijn afgestemd op de vaargeul.

Bij acute individuele noodgevallen verzorgt de Koninklijk Nederlandse Reddings Maatschappij, de KNRM, het vervoer over water.  Bij grotere calamiteiten nemen de veiligheidsregio’s, de kustwacht en de betreffende gemeente de regie. Dit zal in niet wijzigen als gevolg van het nieuwe vervoersconcept.

Ook in het nieuwe vervoersconcept blijven huisdieren welkom aan boord.

Wagenborg Passagiersdiensten vindt het belangrijk dat iedereen, ongeacht eventuele beperkingen, gebruik kan maken van onze veerdiensten. We doen ons best om de toegankelijkheid van onze nieuwe boten te verbeteren en daar waar mogelijk aan te passen aan de behoeften van mensen met een beperking. We zullen het nieuwe vervoersconcept ook ter advisering voorleggen aan het CWO, het consumentenplatform Waddenveren Oost.

Wagenborg Passagiersdiensten voert de concessie Waddenveren Oost uit “voor eigen rekening en risico”. Dit betekent dat Wagenborg Passagiersdiensten zelf verantwoordelijk is voor de kosten, baten en eventuele risico’s die verbonden zijn aan de uitvoering van de dienstverlening. Wagenborg Passagiersdiensten ontvangt geen subsidie of andere financiële ondersteuning van de overheid voor het uitvoeren van deze dienstverlening en draagt zelf het volledige financiële risico. De investering in het nieuwe vervoersconcept wordt volledig door Wagenborg Passagiersdiensten gedaan.

Wagenborg Passagiersdiensten is verantwoordelijk voor het leveren van voldoende schepen volgens de afspraken in de concessie Waddenveren Oost. Dit houdt in dat Wagenborg Passagiersdiensten zelf de kosten draagt voor de aanschaf van de nieuwe schepen. Het tariefniveau wordt op basis van de relevante gegevens vastgesteld  door zowel de overheid en de tarieven staan in het jaarlijks vervoerplan. Het is belangrijk om te weten dat de winst van Wagenborg Passagiersdiensten conform de concessie gemaximeerd is.

Op dit moment is het vervoersconcept nog niet bekend. Nachtvervoer is momenteel geen onderdeel van de concessie Waddenveren Oost. In november 2023 verwachten we verschillende schetsen van verschillende vervoersconcepten te kunnen presenteren om vervolgens begin 2024 een keuze te maken welk vervoersconcept we verder zullen uitwerken tot een concreet plan. De basis is de dienstregeling zoals deze nu wordt gehanteerd.

Wagenborg Passagiersdiensten voert de concessie Waddenveren Oost uit “voor eigen rekening en risico”. Dit betekent dat Wagenborg Passagiersdiensten zelf verantwoordelijk is voor de kosten, baten en eventuele risico’s die verbonden zijn aan de uitvoering van de dienstverlening. Wagenborg Passagiersdiensten ontvangt geen subsidie of andere financiële ondersteuning van de overheid voor het uitvoeren van deze dienstverlening en draagt zelf het volledige financiële risico. Het tariefniveau wordt door de overheid op basis van de relevante gegevens vastgesteld en de tarieven staan in het jaarlijks vervoerplan. Het is belangrijk om te weten dat de winst van Wagenborg Passagiersdiensten conform de concessie gemaximeerd is.

Het tariefniveau wordt door de overheid vastgesteld. De tarieven worden in jaarlijks vervoerplan opgenomen. Wanneer het nieuwe vervoersconcept is bepaald wordt het bijbehorende tariefniveau op basis van de relevante gegevens vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uitgangspunt is de huidige tarievenstructuur. Veranderingen moeten ook voorgelegd worden aan Consumentenplatform Waddenveren Oost en het Decentrale Overheden Overleg. Zij moeten advies uitbrengen over het vervoerplan

De huidige vloot is niet toekomstbestendig vanwege de verzanding van de Waddenzee en de wens om te verduurzamen. Alle schepen worden vervangen, zowel de veerdiensten als de sneldiensten. Hoewel de veerboten speciaal ontworpen zijn om in de Waddenzee te varen moeten zij worden vervangen vanwege de stijgende Waddenzeebodem en de wens om te verduurzamen. Het is nog niet bekend uit welke schepen en uit hoeveel schepen het nieuwe vervoersconcept zal bestaan.

Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar natuurlijkbereikbaar@wpd.nl